VÅRE TJENESTER

Alle må føre regnskap. Regnskapsførsel er et eget fag og noen klarer dette fint selv, men veldig mange velger en regnskapsfører til å ta seg av det. Grunnen til det, er blant annet at de ser nytten og verdien av en kompetent utførsel og kvalitetssikring av grunnlaget for sin interne og eksterne rapportering fra en ekstern person med høy kompetanse.

Regnskapsfører bidrar også med gode råd om hvordan virksomheten kan drives mer effektivt og lønnsomt. I tillegg representerer norske autoriserte regnskapsførere et bredt kompetansenettverk.

  • Løpende regnskapsføring
  • Lønn og personal
  • Fakturering
  • Andre tjenester (Les mer her)

Vi utfører våre tjenester ved hjelp av både digitale og skybaserte systemer og tradisjonelle systemer. Hver kunde er unik og systemene tilpasses deretter.

Vi reiser også ut til kunder og bistår med regnskapsføringen hos kunden ev. på kunders egne systemer. Alle våre kunder har sin egen kontaktperson hos oss som følger opp sine oppdrag.

Mer informasjon om regnskap?


Er det noe mer du lurer på om regnskap, bare ta kontakt med oss.

Som autorisert regnskapsførerselskap er vi også medlem av bransjeforeningen Regnskap Norge, og Terje er i tillegg medlem av Revisorforeningen.