Andre tjenester

Vår hovedvirksomhet er levering av regnskapsførsel for små og mellomstore bedrifter og foretak, men vi har også lang erfaring med andre oppdrag.

Andre tjenester vi leverer:

Utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer

Hjelp med skattefunn

Hjelp med attestasjoner og bekreftelser på lønn og andre områder etter lovgivning

Hjelp ved oppstart av virksomhet

Skatte og avgiftsrådgivning

Diskusjonspartner og problemløser

Generasjonsskifter

Omorganisering av virksomhet herunder holdingstrukturer

Fisjon og fusjon

Rapporteringshjelp til SSB, finanstilsynet m.fl.