Velkommen til
Skien og Porsgrunn Regnskapskontor

Hvem er vi?

Vi er et veletablert og frittstående regnskap og rådgivningsselskap for små og mellomstore bedrifter. Regnskap er i stadig utvikling og vi bruker de teknologiske mulighetene som er tilgjengelig for å gjøre jobben så effektiv og hensiktsmessig som mulig. Vi har kunder som favner et bredt utvalg av bransjer som omfatter alt fra små enkeltmannsforetak, foreninger og deltakerlignede selskaper til mellomstore aksjeselskaper og mindre konsern.

Vårt fokus er å bistå den enkelte kunde ved nær og personlig kontakt. Alt vi gjør, gjør vi for å skape en god opplevelse for deg som kunde. Vi tilpasser oss deg, ikke omvendt. Ingen kunder er like, størrelse, utvikling og behov for råd varierer. Vi har derfor ingen fast mal, men tilpasser oss hver eneste kunde. Vi bygger tillit ved å være ansvarsfulle og vise respekt.

regnskap

Våre tjenester

Vi tilbyr en rekke regnskapstjenester som løpende regnskapsføring, lønn og personal, og fakturering. Se våre tjenester for å finne ut hva vi kan hjelpe deg med.