Om oss:

Vi benytter moderne dataprogrammer og IT løsninger og kan bl.a. tilby:

• Føring av regnskap

• Utarbeiding av regnskapsrapporter
• Utarbeiding av MVA-oppgaver
• Budsjettering

• Årsoppgjør og ligningsoppgaver

• Konsulenttjenester
• Stifting av selskap
• Rådgivning ved oppstart av egen næring

• Fakturering
• Elektronisk betalingsformidling

• Lønn
• Utarbeiding terminoppgaver skatt og arbeidsgiveravgift
• Utarbeiding av lønnsoppgaver
• Selvangivelse og andre ligningsdokumenter